Mijn favorieten

U heeft uw droomhuis gevonden!


Wat nu?
Weet u wat de woning waard is?
Weet u hoelang dit huis al te koop staat?
Weet u wat u moet bieden?

Wij kunnen u helpen!  Aankopen is teamwork!

Als u van onze diensten gebruik wenst te maken maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze makelaars.
Als u op zoek bent naar een andere woning dan staan er verschillende mogelijkheden open voor uw eerste oriëntatie.

In eerste instantie houd u Funda en woningsites in de gaten maar zodra u een idee hebt naar welke buurt of het soort woning uw interesse uitgaat, kunt u ook Nieuw West Makelaardij inschakelen. Wij bieden u meerdere mogelijkheden, u kan kiezen voor een zoekvorm die bij u past, zoals bijvoorbeeld u inschrijven voor aanbod in een bepaald gebied of ons een gerichte aankoopopdracht geven. Bel met ons kantoor voor het maken van een vrijblijvende afspraak waarin wij de verschillende vormen kunnen bespreken.


Aankopen makkelijk?

Bij aankoop is het raadzaam om een aankopend makelaar mee te nemen. Waarom zult u denken. Het kopen van een woning is met alle informatie op internet toch heel eenvoudig geworden? Dat lijkt misschien wel zo, alleen blijkt in de praktijk, dat mensen in hun enthousiasme over een woning hun rationele benadering veelal laten varen op het moment dat zij de woning gevonden hebben, soms met allerlei nare consequenties van dien. Het is prettig om de makelaar als tussenpersoon of rationele buffer te gebruiken om onder andere geen overhaaste beslissingen te nemen. Daarnaast bestaat nog steeds het misverstand dat een verkopend makelaar ook uw belang zou behartigen. Een makelaar kan maar op één stoel tegelijk zitten en dat is die van zijn opdrachtgever. Het blijkt dat het inschakelen van een aankoopmakelaar zichzelf meestal terugverdient, de aankoop goed en zonder zorgen voor u afrond en u behoedt voor eventuele risico’s. Denkt u bepaalde zaken toch zelf te kunnen regelen, zoals b.v. de 1e keer zelf naar een woning kijken, dan zijn er natuurlijk ook deeldiensten mogelijk op het moment dat het echt spannend voor u wordt.

Hieronder geven wij een opsomming van wat de makelaar voor u kan betekenen.
 
 • Oriëntatie:
  Voor u op zoek gaat naar een geschikte woning is het verstandig om een woningwens op te stellen waaraan uw droomwoning dient te voldoen. Hierbij is natuurlijk niet alleen het type woning en het aantal kamers van belang, maar ook de buurt en de prijsklasse waarin u zich wilt oriënteren. Maak een vrijblijvende afspraak bij een van onze hypotheekadviseurs om uit te zoeken welke maandlasten gepaard gaan met de nieuwe woning. Wij adviseren mensen altijd zo veel mogelijk woningen daadwerkelijk te gaan bekijken, omdat u dan voor u zelf een vergelijkingsbasis creëert en ons het inzicht verschaft hoe wij u met het beste maatwerk kunnen helpen. Geen mens is hetzelfde tenslotte.
 
 • Doelgericht zoeken:
  Als wij samen met u, uw specifieke profiel in beeld hebben gebracht, verzorgen wij het doorgeven van het meest recente aanbod geheel afgestemd op uw wensen en op de manier waarvoor u de voorkeur heeft. Dit kan zijn via geautomatiseerde e-mail of bijvoorbeeld via een persoonlijk telefoontje. Is er interesse van uw kant, dan zullen wij ervoor zorgen dat wij een zo gunstig mogelijk plek in de agenda voor u kunnen reserveren om de woning te kunnen bekijken.
 
 • Bezichtigen:
  Tijdens een bezichtiging van een woning zal de verkopend makelaar u over het algemeen de belangrijkste bijzonderheden van het pand vertellen. Neemt u vooral de tijd voor het rond kijken in een woning en laat u vooral niet opjagen. Neem desnoods plaats op de bank of aan de eettafel. Wij vinden dit belangrijk omdat u de woning dan ook in een ander perspectief bekijkt en beter in kunt schatten hoe uw meubelen zich in de ruimte zullen verhouden. Wij letten ondertussen scherp op de technische staat van de woning en controleren op veel voorkomende gebreken uit diverse bouwperioden. Tevens letten wij op eventuele erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen die mogelijk op een woning rusten. Mocht de woning u aanspreken en u wilt er mee verder, dan gaan wij in overleg en in onderhandeling met de verkopende partij.
 
 • Onderhandeling:
  De meest voorkomende procedure is het A-systeem. Dit houdt in dat, diegene die als 1e op een woning biedt een voorkeursbehandeling krijgt t.o.v. andere gegadigden. D.w.z. dat indien er na de 1e bieding nog andere (hogere) biedingen volgen, de verkoper er voor mag kiezen om deze aan te horen om hiermee vervolgens in overleg te treden met de 1e bieder. Is de 1e bieder bereid mee te gaan in de hogere bieding, dan is hij koper, zo niet, dan zal waarschijnlijk het hoogste bod van de andere bieder aanvaard worden. Het komt natuurlijk ook voor dat er slechts 1 gegadigde is waarmee prijs en voorwaarden uitonderhandeld worden zonder dat er andere partijen tussen komen. Het B-systeem (verkoop op basis van inschrijving) houdt in dat, indien er meerdere geïnteresseerden zijn, verkoper kan besluiten om alle gegadigde een gelijke kans te geven door alle partijen in een gesloten envelop met daarin hun uiterste bieding en voorwaarden bij de verkopend makelaar of in sommige gevallen een notaris te deponeren voor een bepaalde datum. Op deze vooraf aangekondigde datum zullen de enveloppen gelijktijdig geopend worden, wel of niet in bijzijn van alle betrokkenen, waarna verkoper zijn keuze binnen een bepaald tijdsbestek, meestal een uur, kenbaar zal maken of en aan wie de verkoop gegund wordt.
  In beiden gevallen kan de makelaar de aankoop op een professionele en rationele manier adviseren zodat u met een gerust hart van uw nieuwe aankoop kunt gaan genieten.
 
 • Koopakte:
  Eenmaal aangekocht moet er een koopovereenkomst opgemaakt worden. Met noemt dit ook wel de “voorlopige” koopakte waarin alle gegevens en voorwaarden vastgelegd worden die betrekking hebben op de koop van het betreffende pand. Deze overeenkomst dient door koper en verkoper gezamenlijk ondertekend te worden bij de notaris, waarna 3 dagen wettelijke bedenktijd intreden. Binnen deze wettelijke bedenktijd mag de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop. Daarnaast bestaan er nog de ontbindende voorwaarden die overeengekomen kunnen worden. De meest voorkomende is het voorbehoud voor het verkrijgen van financiering, d.w.z. dat de koper een aantal weken de tijd krijg om een passende hypotheek te verkrijgen voor de koopsom plus de bijkomende kosten. Deze kosten koper bestaan o.a. uit overdrachtsbelasting, notariskosten voor de levering en de financiering van de woning en de makelaarscourtage. Zij bedragen ongeveer 10% van de koopsom. De “voorlopige” koopovereenkomst is overigens wel degelijk een definitieve overeenkomst waar nadat alle ontbindende voorwaarden verlopen zijn niet meer van afgeweken kan worden. De koopakte word opgemaakt door de notaris.
 
 • Overdracht:
  Op de in de koopakte afgesproken datum van levering wordt de sleutel bij de notaris overgedragen, na het tekenen van de definitieve akte als de hypothecaire gelden zijn overgemaakt. De notaris zal erop toezien dat aan alle verplichtingen is voldaan, waarna de akten naar het kadaster verstuurd worden om officieel te worden geregistreerd. De overdracht wordt in vrijwel alle gevallen voorafgegaan door een inspectie van de woning, waarbij partijen controleren of de woning zich nog in dezelfde staat bevindt zoals afgesproken was tijdens het moment van koop al dan niet met overgenomen roerende zaken. Hierbij worden tevens de energiemeterstanden genoteerd t.b.v. de afrekening van de verkoper en opstartmeterstand voor de koper. Koper is vanaf het moment van het tekenen van de akte en de sleuteloverdracht verantwoordelijk voor het risico van de woning en dient er per de overdrachtsdatum voor te zorgen dat de woning verzekerd is.